Rancangan Mengajar


1.2 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN. (1)
Tarikh/Hari                    : 19.MAC 2012( ISNIN)          Masa             :       0730-0830 pagi.
Kelas                           : 5 Delima                             Bil.Pelajar      :       34 orang.
Tema                            : Pertanian
Tajuk                            : Buah Seribu Khasiat.
Objektif                         :   Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid-murid dapat,
i.              Membaca maklumat tentang buah naga dengan sebutan dan intonasi yang betul.
ii.             Menjawab  soalan pemahaman secara lisan berdasarkan teks dengan betul.
iii.            Mengenal pasti dan menyenaraikan  perkataan berimbuhan awalan “ber” yang terdapat dalam teks.
iv.           Membina 5 ayat lengkap dengan menggunakan perkataan berimbuhan awalan “ber”
Penggetahuan Sedia ada       ;  Murid-murid pernah makan atau melihat buah naga.
Konsep                        :      Konstruktivisme-kerja kumpulan,rencana,perbincangan.
Bahan                          :       Teks bacaan,teks nyanyian,kertas sebak,benda maujud (buah naga),lembaran kerja.
Nilai                             :       Berdikari ,Kerajinan.
Kemahiran                  :      Fokus Utama      
                                            5.1 Aras 3(i)        Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan
                                                                       intonasi yang betul.
                                           Fokus Sampingan
                                            9.1 Aras 1(i)        Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang
                                                                       dibacakan.
                                         8.2 Aras 1(i)           Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan
                                                                       tajuk.
Langkah/Masa
Isi pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan


Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set Induksi
( 5 minit)
Soalan.
1.Apakah buah-buahan kegemaran kamu?
2.Cuba teka apakah buah yang terdapat dalam beg kertas ini?

-Guru bersoal jawab dengan murid-murid.

-Guru meminta seorang pelajar meneka buah yang terdapat dalam beg kertas.
-Guru memperkenalkan tajuk pelajaran.

Murid-murid menjawab soalan guru.

Seorang murid meneka dan murid-murid lain meneka-neka bersama.
Beg Kertas
Buah naga.

Langkah 1
(15 minit

Teks tentang buah naga

Soalan.
1.Sebutkan nama lain untuk buah naga.?
2.Senaraikan jenis-jenis buah naga?
3.Apakah yang dimaksudkan dengan ditanam secara organik?
4.Mengapakah buah naga dikatakan kaya dengan pelbagai khasiat?
Ejaan.
Dikomersialkan,
Masyarakat,unik,system penghadaman,kolesterol.


-Guru meminta murid-murid membaca teks secara kelas(bacaan mekanis).

-Guru memilih secara rawak pelajar untuk bacaan intensif.
-Guru bersoal jawab dengan murid secara lisan.

-Guru meminta murid-murid menyebut dan mengeja frasa yang dicetak berwarna dalam teks dan membincangkan maksud perkataan bersama-sama.
-Seorang murid diminta menulis perkataan dan frasa tersebut di papan tulis.

Murid-murid membaca secara kelas dengan intonasi dan irama yang betul.

Beberapa orang pelajar membaca secara individu untuk memahami dan mentafsir  teks.

Murid-murid menjawab secara lisan.


Murid-murid menyebut frasa tersebut beramai-ramai.Seorang murid menulis perkataan dan frasa di papan tulis.

Buku teks halaman 100-101


Teknik penyoalan.
Langkah 2
(20 minit)
Aktiviti kumpulan
Perkataan berimbuhan awalan “ber-“
Berasal,berbeza,berisi,berkulit,
Berwarna,berpasir,berbunga,
Bersaiz,berkembang,berbuah.


Bina ayat.
Membina lima ayat menggunakan perkataan berimbuhan awalan “ ber-“
-Murid-murid diminta berada dalam kumpulan(5 orang setiap kumpulan)

-Guru meminta setiap kumpulan menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan “ber-“ yang terdapat dalam teks.

Murid dikehendaki membina lima ayat daripada perkataan berimbuhan tersebut.

Wakil setiap kumpulan dipilih secara rawak untuk membaca ayat yang telah dibina bersama.
Murid-murid berada dalam kumpulan piihan sendiri.


Murid-murid berbincang memilih perkataan berimbuhan awalan “ber-“ dari teks.

Murid-murid berbincang untuk membina ayat dari perkataan berimbuhan yang dipilih.

Setiap ahli kumpulan membetulkan bersama ayat yang dibina jika kurang tepat.

ABM
-lembaran aktiviti.
Teknik:
Perbincangan.

Langkah 3
(15 minit)

Aktiviti Individu
Latihan Bertulis.
Menggariskan kata berimbuhan dalam ayat.

-Guru mempamerkan latihan di papan tulis.
-Perbincangan jawapan bersama murid-murid.

Murid-murid menyalin  latihan dalam buku tulis.

ABM:
Kertas Sebak
(latihan kata berimbuhan)


Penutup
( 5 minit)

Lagu : Buah Seribu Khasiat.
Buah seribu khasiat,
Itulah buah naga,
Kaya dengan vitamin C,
Juga beta keratin,
Sedap dimakan mentah,
Dijadikan jem,jus,sirap.
Melodi:twinkle-twinkle little
star.
Rumusan
Buah naga dikenali juga
sebagai buah pitaya.Buah naga bukan sahaja unik tetapi kaya dengan pelbagai khasiat.


-Guru meminta murid-murid menyanyi dengan melodi yang ditetapkan.

-Guru merumus isi pelajaran dengan soal jawab.

Murid-murid menyanyi  lagu.
Murid-murid menjawab soalan
dengan mengemukakan maklumat yang diketahui dalam kehidupan harian.

ABM:
Kertas sebak
(lirik lagu Buah Seribu Khasiat)KBT:
Merumus.

REFLEKSI

LEMBARAN KERJA
KUMPULAN :     _________________                                                                   TARKIH:_________________ 
A.    Senaraikan perkataan berimbuhan awalan “ber-” yang terdapat dalam teks.

                i.  __________________                                                            vi.  __________________
                ii.  __________________                                                           vii.  __________________
                iii. __________________                                                           viii. __________________
                iv.___________________                                                         ix.  __________________
                v. ___________________                                                         x.   __________________
B.    Bina lima ayat menggunakan perkataan berimbuhan tersebut.

1.______________________________________________________________________
                 ______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
   _____________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
   ______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
   ______________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (2)
Tarikh/Hari          :   20. Mac 2012 (SELASA)                                Masa   :11:00-12:00 tengah  hari.
Kelas                     :    5  Delima                                                       Bil. Pelajar            :    34 orang
M/Pel                   :    Bahasa Melayu
Tema                     :    Tanaman Organik
Tajuk                     :    Misai Kucing
Objektif                 :    Pada akhir p&p murid-murid dapat,
                                -membentangkan hasil  dapatan berdasarkan sesuatu maklumat dengan                                                               menggunakan bahasa yang betul.
-membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang       diberikan.
-menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.
Pengetahuan Sedia ada                :  Murid-murid telah didedahkan dengan sejenis  tanaman organik pada                                 pelajaran  yang  lepas.
Konsep                                 :   Konstruktivisme-membuat ramalan.
Bahan                                   :   Buku teks,lembaran  kerja,Kertas Sebak dan alat tulis,gambar-gambar.
Nilai                                       :   Bekerjasama,Kerajinan.
Kemahiran                          :   Fokus Utama :
                                                2.2 Aras 2(i)        Membentangkan  hasil  rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.
                                                     Fokus Sampingan :
                                                6.6 Aras 2(i)        Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan.
                                                9.1 Aras 2(i)        menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.

Langkah/Masa

Isi pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
(5 minit)
Soalan
1.Apakah gambar yang kamu lihat?

2.Namakan pokok-pokok tersebut.

3.Pokok manakah yang pernah ibu atau ayah kamu gunakan untuk ubat-ubatan?


Tajuk;
Pokok Misai Kucing.

-Guru menayangkan beberapa jenis pokok.(pokok buah naga,pokok misai kucing,ulam raja)

-Guru meminta murid memilih pokok-pokok yang pernah digunakan untuk ubat-ubatan samada dari gambar atau dari pengetahuan sedia ada.
-Guru memperkenalkan tajuk pelajaran.

Murid menjawab soalan dan menamakan pokok-pokok yang dilihat.
Murid-murid menyebut nama-nama pokok yang pernah digunakan untuk tujuan perubatan.


Kontekstual.
ABM ;
Gambar-gambar melalui pautan internet.

Langkah 1
(20  minit)Teks tentang “Pokok Misai Kucing”


Membentuk Kumpulan.

Kerja kumpulan.
Pembentangan Kumpulan.

-Guru meminta murid-murid membaca teks secara kelas (bacaan luncuran)
Guru meminta membentuk kumpulan.(6 orang sekumpulan)
Pembahagian tugasan
Kumpulan 1 dan 2
Mengumpul maklumat dari teks yang dibaca.
Kumpulan 3 dan 4
Terangkan kegunaan misai kucing.
Kumpulan 5 dan 6
Ramalkan penggunaan herba misai kucing dalam bidang perubatan pada masa hadapan.
-Guru bersoal jawab dengan murid-murid berkaitan tajuk.
-Guru meminta kumpulan lain membuat nota ringkas.
-Guru meminta murid-murid merumus dapatan hasil pembentangan.

Murid-murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.
Murid berada dalam kumpulan masing-masing.


Murid-murid menjalankan tugas masing-masing dalam kumpulan.

Murid-murid membentangkan hasil kerja kumpulan mereka.
Murid mengambil nota sendiri.

Murid-murid merumus dapatan secara kelas.(pilihan rawak)ABM:
Buku teks halaman 100.

-kecerdasan pelbagaiMenjana idea

Meramal.
ABM:
Kertas Sebak dan alat tulis.
Buku Nota.
Langkah 3
(10 minit)
Meneliti jadual
Perbezaan antara tanaman organik dengan tanaman bukan organik.
Soalan;
1.Sebagai pengguna,apakah tanaman pilihan kamu?
2..Mengapakah kamu memilih tanaman organik dan tanaman bukan organik?Jelaskan.
Merumus pilihan murid-murid.

-Guru meminta murid-murid meneliti jadual.
-Secara berpasangan,guru meminta murid-murid membuat rumusan tentang jadual.

Guru bersoal-jawab dengan murid-murid berkaitan pilihan mereka.

Murid-murid meneliti jadual.

Murid-murid membuat rumusan dari perbincangan.

Murid-murid membuat rumusan pilihan mereka.

ABM:
Buku teks halaman 105(jadual)
KB; membanding dan membeza.
KB; Merumus.
Langkah 3
(15 minit)

Latihan bertulis
-tanda bacaan yang betul.
(.  ,  ?  “……” HURUF BESAR)

Guru mengedar lembaran kerja.
-ulam-ulaman(ulam raja)
Guru meminta pelajar membaca teks tanpa tanda bacaan.(merasa kesukaran membaca tanpa tanda bacaan)
Guru meminta murid-murid menyebut tanda bacaan yang diketahui sebagai ulangkaji
Guru membincangkan penggunaan tanda bacaan yang betul.(pilihan secara rawak)
Guru meminta murid-murid membuat latihan.(menyalin semula dan membubuh tanda baca)

Murid –murid meneliti lembaran kerja yang diberi.

Murid-murid membaca.Murid-murid menyebut tanda-tanda bacaan yang diketahui.(. ,,? “….”huruf besar)

Murid-murid memilih tanda bacaan yang betul untuk teks yang dibaca.


Membuat latihan bertulis.

Lembaran kerja .
Penutup
(5 minit)


Gambar-gambar
(ulam raja,buah naga,misai kucing)
Contoh ulaman dan buah-buahan yang pernah mereka makan seharian.
1.Mengapa makanan tersebut baik untuk kesihatan.
2.Apa terjadi jika kurang mengamalkannya?

Guru menayang semula gambar -gambar.
 Guru bersoal jawab dengan murid-murid tentang ulam-ulaman yang pernah mereka makan dan kepentingannya untuk kesihatan.


Murid menyebut ulam-ulaman dan buah-buahan yang mereka ketahui dan kepentingannya untuk kesihatan.


Soal jawab lisan


REFLEKSILEMBARAN KERJA
NAMA : _______________________                                                   TARIKH                ;_________________


nenek sangat gemar akan ulam-ulaman ulam yang paling disukai oleh nenek ialah ulam raja nenek menanam ulam raja di tepi rumah ulam raja tumbuh subur
nek banyakkah khasiat ulam raja ini tanya aku kepada nenek
tentulah cubukan sahaja rasanya sedap malah berkhasiat pula
cuba tengok nenek masih kelihatan muda dan sihat kata nenek kepadaku
aku menganggukkan kepala tanda setuju nenek memang kelihatan masih muda awet muda kata orang walaupun umur nenek sudah menjangkau 65 tahun tetapi nenek masih sihat dan mampu melakukan kerja-kerja berat aku sangat kagum mulai hari ini aku ingin menjadikan ulam-ulaman sebagai satu sajian wajib bagiku.
    
Teliti teks dibawah.Teks ini tidak mempunyai tanda bacaan.Salin semula dan bubuh tanda baca serta huruf besar yang betul dalam teks tersebut.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (3)
Tarikh/Hari          :   21. Mac 2012 (RABU)                                   Masa    :    0900-1000 Pagi
Kelas                     :    5  Delima                                                       Bil. Pelajar            :    34 orang
M/Pel                   :    Bahasa Melayu
Tema                     :    Hasil Ternakan Kita
Tajuk                     :    Penternakan itik Moskovy.
Objektif                  :    Pada akhir p&p murid-murid dapat,
                                -Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.
                                -mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.
-mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul  berdasarkan teks yang diperdengarkan.                               
Pengetahuan Sedia ada                :  Murid-murid pernah melihat haiwan-haiwan  ternakan sebelum ini.
Konsep                                 :   Konstruktivisme-menganalisis maklumat dari graf.
Bahan                                   :   Buku teks,lembaran  kerja,telefon bimbit,kertas sebak,alat tulis(marker)gambar-gambar.
Nilai                                       :   Bekerjasama,Kerajinan.
Kemahiran                          :   Fokus Utama :
                                                  6.6 Aras 3 (i) menganalisis  maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.
                                              Fokus Sampingan :
                                                  2.2 Aras 1(i) mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.
                                                9.1 Aras 3(i)  mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.


Langkah/Masa

Isi  Pelajaran
Aktiviti  Pengajaran Pembelajaran

Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti  murid
Set Induksi
(5 minit)
Bunyi itik
Penternakan Itik Moskovy

Soalan;
1.Pernahkah kamu merasa /makan telur ini?
2.Apa beza telur ayam dengan telur itik?

-Guru meminta murid-murid meneka bunyi haiwan  dari  telefon bimbit.
-Guru memperkenalkan tajuk pelajaran sambil menunjukkan gambar itik Moskovy dan bersoaljawab tentang gambar yang dilihat.
Murid-murid meneka bunyi haiwan yang didengari.

Murid-murid memerhatikan gambar dan menjawab soalan guru berkaitan gambar dengan pengetahuan sedia  ada.
ABM:
Telefon bimbitABM:
Gambar itik moskovy,telur,telur masin.
Langkah 1
(15 minit)
Teks tentang penternakan itik Moskovy.

Kuiz Kumpulan
(membina dan menjawab soalan dari petikan)

-Guru meminta murid-murid membaca teks secara kelas (bacaan luncuran)
-Guru membahagikan murid-murid kepada 2 kumpulan.
 -Guru meminta ahli kumpulan bergilir-gilir bertanya dan menjawab soalan berpandukan teks.
Kump.A-bertanya
Kump.B-menjawab
Kump.B-bertanya
Kump.A-menjawab
-Guru membimbing murid-murid mendapatkan maklumat dari soalan yang diajukan dan jawapan yang diberi.
Murid-murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.


Murid-murid berada dalam 2 kumpulan (kumpulan A dan B)

Murid-murid diminta mencatat maklumat dalam buku nota.
ABM:
Buku teks halaman 107


Menjana idea dan mengumpul  maklumat.

Soal jawab lisan
Langkah 2
(20 minit)
Perbincangan berkaitan graf dan jadual (jumlah kutipan telur di Ladang Ternakan Encik Sazali.
Arahan:
1.Buat perbandingan kutipan telur dari ladang Ternakan Encik Sazali melalui kiraan anda.
2.Pada pendapat anda,bagaimanakah Encik Sazali dapat meningkatkan pendapatannya?
Guru meminta Kump A-menganalisis maklumat dari graf yang diberi.
Kump.B-menganalisis maklumat dari jadual yang diberi.

-Guru meminta wakil kumpulan membentangkan hasil analisis mereka .
-Guru membimbing dan meminta ahli-ahli kumpulan melengkapkan jadual kutipan telur didalam teks.

Murid-murid menganalisis maklumat
melalui kiraan.
Ketua kumpulan membahagikan tugasan kepada ahli-ahlinya.


Ahli-ahli kumpulan mencatat dan melengkapkan jadual berpandukan pembentangan.
ABM:
Graf dan jadual halaman 108

KP-logik matematik
ABM:
Kertas Sebak
Langkah 3
(15 minit)
Latihan bertulis “Penternakan Rusa”
Guru meminta murid-murid membaca teks halaman 109 secara luncuran.

Guru meminta pelajar menutup buku teks dan mencatat teks yang dibaca oleh guru.

Murid-murid membaca teks di halaman 109 secara senyap.


Murid-murid mengambil imlak.

-mengambil imlak.


Penutup
(5 minit)

Pengayaan
(mencari maklumat tentang haiwan-haiwan ternakan.)
-internet
-buku
Majalah.
Soalan
1.Apakah haiwan lain yang boleh dijadikan haiwan ternakan selain itik dan rusa?

Arahan
1.Di rumah, cari maklumat tentang lain-lain haiwan yang boleh dijadikan haiwan ternakan.?

Murid-murid menyebut  nama-nama haiwan ternakan.
Carian melalui:
-internet
-buku
-Majalah
-soalan lisan melalui keluarga.

REFLEKSI
LAMPIRAN IMLAK.


Suatu ketika dahulu,rusa ialah hidupan liar.Sekarang rusa telah menjadi haiwan ternakan yang semakin popular di Malaysia.Walaupun ternakan rusa merupakan satu fenomena baharu,projek ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penternak.
                Penternakan rusa memerlukan perbelanjaan yang tinggi.Namun begitu,pulangannya sangat lumayan.Jenis rusa yang diternak adalah daripada baka rusa merah,rusa chital,rusa fallow dan beberapa jjenis lagi.
                Kitaran hidup seekor rusa adalah selama sepuluh  tahun.Rusa jantan mencapai tahap kematangannya dalam lingkungan usia 7 bulan hingga 14 bulan.Umur matang bagi rusa betina adalah antara 17 bulan hingga 20 bulan.Pada usia 10 bulan,rusa betina mula membiak .Walau bagaimanapun,proses pembiakan ini bergantung pada spesies rusa tersebut.
                Keistimewaan rusa bukan sahaja terletak pada dagingnya yang enak.Tanduk rusa juga sangat berharga dalam perubatan tradisional masyarakat Cina,manakala kulitnya pula dijadikan barang perhiasan sepeti  beg,tali pinggang dan kasut.

1 comment:

  1. Rancangan Pengajaran yang menarik.
    Boleh dipinjam untuk kelas saya tak.

    Thank for sharing

    ReplyDelete